Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :293                                                

Karar Tarihi  :13/08/2015                                   

KONUSU:

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun T cetveli 11/b bendine uygun 20 adet (21 oturan+26 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen), 13 adet (25 oturan+49 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen) olmak üzere toplam 33 adet otobüsün satın alınması hususunun görüşülmesi     

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06/08/2015 tarihli ve 46539836-315-6462 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesinde;   “Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek”, 7/p maddesinde; “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek” hükümlerine haiz olup, bu doğrultuda toplu taşıma hizmetleri Büyükşehir Belediyemizce yerine getirilmektedir.

         Büyükşehir Belediyesi süreci ile birlikte gelişen toplu taşımacılık ihtiyaçlarının yanı sıra 4736 Sayılı Kanun kapsamında da ücretsiz taşıma hizmetleri Belediyemiz toplu taşıma hizmetleri ile karşılanmaktadır. Bu kapsamda; Mevcut araç filomuzdaki ihtiyacı karşılayamayan araçların değiştirilmesi,  ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak filonun yenilenmesi, yeni açılan ulaşım hatları talebinin karşılanması, Engelliler Hakkında Kanun kapsamında da Belediyemiz araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi maksadıyla 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun T cetveli 11/b bendine uygun 20 adet (21 oturan+26 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen), 13 adet (25 oturan+49 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen) olmak üzere toplam 33 adet otobüs alımına ihtiyaç duyulmuştur.

  İhtiyaç duyulan 33 adet otobüsün satın alınması hususunda karar alınmak üzere, yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediyesi süreci ile birlikte gelişen toplu taşımacılık ihtiyaçlarının yanı sıra 4736 Sayılı Kanun kapsamında da ücretsiz taşıma hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetleri ile karşılanmaktadır. Bu kapsamda; Mevcut araç filomuzdaki ihtiyacı karşılayamayan araçların değiştirilmesi,  ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak filonun yenilenmesi, yeni açılan ulaşım hatları talebinin karşılanması, Engelliler Hakkında Kanun kapsamında da Belediyemiz araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi maksadıyla 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun T cetveli 11/b bendine uygun 20 adet (21 oturan+26 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen), 13 adet (25 oturan+49 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen) olmak üzere toplam 33 adet otobüsün Devlet Malzeme Ofisi’nden alınmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.