Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :293                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ö) Seydikemer Belediye Meclisi tarafından ilçenin siluetini etkileyen çatılar ile ilgili aldığı 03.05.2016 tarih ve 64 no.lu kararın, 5216 sayılı Kanunu’nun 14. maddesinin 8. fıkrası uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması teklifi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 30141038-310.99-3593 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Seydikemer Belediye Meclisi tarafından ilçenin siluetini etkileyen çatılar ile ilgili aldığı 03.05.2016 tarih ve 64 no.lu kararın, 5216 sayılı Kanunu’nun 14. maddesinin 8. fıkrası uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması teklifi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 30141038-310.99-3593 sayılı yazısında;