Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :292                                                 

Karar Tarihi             :13/08/2015                                      

KONUSU:

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan Otoyol (50 NM 24,7) marka, 1998 model beyaz renkli 48 RB 255 plakalı Otobüsün, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesi kapsamında Ortaca Belediye Başkanlığına (hibe) bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 31/07/2015 tarihli ve 46539836-315-6437 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi       : a) Ortaca Belediye Başkanlığının 28/07/2015 tarihli ve 17295373-310.99-973 sayılı

         yazısı,

  b) 2006/11545 Karar Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi.

            İlgi (a) ile Ortaca Belediyesince Sportif, Kültürel ve Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir otobüsün Ortaca Belediye Başkanlığına hibe edilmesi istenmiştir.

            Ortaca Belediyesinin hibe otobüs talebi ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan Otoyol (50 NM 24,7) marka, 1998 model beyaz renkli 48 RB 255 plakalı Otobüsün, Ortaca Belediye Başkanlığına (hibe) bedelsiz devredilmesi planlanmıştır.

            İlgi (b) sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesi kapsamında aşağıda plakası ve özellikleri belirtilen Otobüsün Ortaca Belediye Başkanlığına (hibe) bedelsiz devredilmesi için karar alınmak üzere, yazının Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini,

            Olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

S.NO

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

ÖZELLİKLERİ

DEVREDİLECEK
BELEDİYE ADI

1

48 RB 255

Otoyol
(50 NM 24,7)

1998

Otobüs
(CA Tek Katlı)
23 oturma Kapasiteli

Ortaca Belediye
Başkanlığı

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan Otoyol (50 NM 24,7) marka, 1998 model, beyaz renkli, 48 RB 255 plakalı, (CA Tek Katlı) 23 oturma Kapasiteli Otobüsün, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesi kapsamında Ortaca Belediye Başkanlığına (hibe) bedelsiz devredilmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.