Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :292                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         o) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkii, 120 ada 55 ve 56 parsel numaralarında kayıtlı toplam 50.869,31 m2 yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3574 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkii, 120 ada 55 ve 56 parsel numaralarında kayıtlı toplam 50.869,31 m2 yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3574 sayılı yazısında;