Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 290                             

Karar Tarihi  : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    b) Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Datça İlçesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve Ambarcı Caddesi üzerinde hazırblanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-284 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

        23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4920 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Datça İlçesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve Ambarcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-284 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4920 sayılı yazısında;