Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :288                            

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

  1. Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi

 a) 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hazırlanan “Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” nin görüşülmesi     

       Ulaşım Komisyonunun 24.07.2015 tarihli raporunda;

Ulaşım Komisyonu 24/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Ulaşım Komisyonu başkanlığına Ali Fuat FİDAN Başkan Yardımcısı olarak da Yaşar GENCEL seçildi. Komisyonumuzca; Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün 03/07/2015 tarih ve 22852255-010.03/16 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında Ulaşım Komisyonuna havale edilen " 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan “Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği " konusu görüşüldü.

Komisyon Görüşü: Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin meclise sunulduğu şekliyle, değişiklik yapılmadan aynen aşağıdaki şekilde kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.


Kararın devamı için tıklayınız.