Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :286                            

Karar Tarihi  :13/08/2015               

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
  2.  Tarımsal sulama hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yapılması için, 2014 yılı içerisinde yapılan harcama, tahakkuk ve tahsilatlar ve yapılan hesaplamalar çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda güncellenen Büyükşehir Belediyemizin işletiminde bulunan sulama tesislerinden faydalanan çiftçilerden alınacak sulama hizmet bedellerinin görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 10452259-320.03.03/1042 sayılı yazı ekinde ile Meclisimize sunulan sulama bedellerine ait cetveller, Plan ve Bütçe komisyonumuzun 07.08.2015 tarihli toplantısında incelendi; Milas Ağaçlıhöyük, Gökçeler, Çamovası Mahallelerinde Hamza Deresi Uyku Vadisinden bent ve yan prizle alınan cazibeli sulama suyunun hizmet bedeli Meclise sunulan yazı ekinde yer alan listede 20,00.-TL (YirmiTürkLirası) dekar/yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, İdare ve Komisyonumuzca yapılan son değerlendirmede, sulama sezonu boyunca yıllık 20,00.-TL/dekar olarak belirlenen bu fiyatın sadece Buğday üreten ve ikinci ürün yetiştirmeyen çiftçiler için yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, sadece Milas Ağaçlıhöyük, Gökçeler, Çamovası Mahallelerinde uygulanacak sulama suyu hizmet bedelinin, 4,00.-TL (DörtTürkLirası) dekar/sefer sulama (bir dekarın bir sefer sulanması fiyatı) olarak değiştirilerek uygulanması ve diğer Mahallelerde belirlenen sulama suyu hizmet bedeli fiyatlarının değişiklik yapılmadan aşağıda yer alan tabloya göre uygulanması hususu Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup, Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

2015 YILI SULAMA SUYU HİZMET BEDELİ TABLOSU

Mahalle Adı  

Sulama Suyu Kaynağı

Sulama suyu hizmet bedeli (TL)

Sulama Suyu hizmet bedeli birimi

1

DÖĞÜŞBELEN

cazibeli sulama

3,00 

saat

DÖĞÜŞBELEN

pompajlı sulama

6,00 

saat

2

HAMİTKÖY

cazibeli ve pompajlı sulama

10,00 

saat

3

ZAFERLER

pompajlı sulama

13,00 

saat

4

YANGI

gece sulaması

4,00 

saat

YANGI

gündüz sulaması

5,00 

saat

YANGI

pompajlı sulama

10,00 

saat

5

BEYOBASI

cazibeli sulama

12,00 

dekar/yıl

6

MİLAS/  AĞAÇLIHÖYÜK
GÖKÇELER, ÇAMOVASI

cazibeli sulama

4,00 

dekar/ bir sefer sulama

7

MENTEŞE / BAYIR

cazibeli sulama

8,00 

saat

MENTEŞE / BAYIR

pompajlı sulama

30,00 

saat

8

YERKESİK/ YENİKÖY/KABALLAR

Akça pınar- Purçu Kaynağı

3,00 

saat

YERKESİK/ YENİKÖY/KABALLAR

Kirazlı- Havuz suyu

5,00 

saat

YERKESİK/ YENİKÖY/KABALLAR

Pompajlı su (Kapiz'den)

8,00 

saat

9

ULA AKARCADERE GÖLETİ SULAMASI

cazibeli sulama

8,00 

saat

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.