Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 285                                               

Karar Tarihi  : 10/08/2017                                   

KONUSU:

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılı programı dâhilinde uygulama projeleri tamamlanan ve 2017 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek başlanacak olan ve 2018 yılında bitirilmesi düşünülen Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi “Muğla Bölge Müzesi Yapım İşi” ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2017 yılında 2.000.000,00 TL ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2018 yılı için 10.000.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

       Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09/08/2017 tarih 18952236.841.02.01-4741 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız