Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 28                    

Karar Tarihi   : 13/02/2020             


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      ç) 14.11.2019 tarih ve 190 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süreci içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2020 tarihli raporunda;