Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :28                          

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

İlimiz, Fethiye İlçesi, Karacaören Köyü Karacaören Deresi Tersip Bendi Kamulaştırma sahası içerisinde kalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunan İlimiz Fethiye İlçesi, Karacaören Mahallesi 115 Ada, 1 Parsel ve 110 Ada, 22 parselin DSİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2016 tarihli ve 47720051-756.01/27 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.