Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 280                            

Karar Tarihi : 08/11/2018                

KONUSU:


47. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki “Ödenek Aktarma Listesi”nde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

 

Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.