Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 278                        

Karar Tarihi  : 10/08/2017            

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. 

      Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 47427039-010.03-2114 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız