Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 277                            

Karar Tarihi  : 10/08/2017                 

KONUSU:

Menteşe İlçesi, Camikebir Mahallesi, 18 pafta, 70 ada 13-14 parselde bulunan tescilli yapının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca söz konusu tescilli yapının Restorasyon Projesi uygulama işi için Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; Valilik Makamının uygun göreceği katkı payı bedelinin Restorasyon işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda, kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması, söz konusu projenin yılı içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğü için işin yıllara sari olması hususunun görüşülmesi.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 25/07/2017 tarih ve 36521862-310.02.02.01-4616 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız