Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 276                        

Karar Tarihi  : 10/08/2017            

KONUSU: 

         3.  Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        a.Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetiminde olmak üzere toplam 48 adet deniz taksi işletmeciliğinin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’ sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ a 01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ruhsatlandırılan her bir deniz taksi için 2017 yılı tahmini cironun %1’ i olarak hesaplanan yıllık 1.165,50 (binyüzaltmışbeşlira ellikuruş) TL (KDV dahil) bedel karşılığı, ödemenin aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılması, izleyen yıllar için o yılın Ağustos ayı yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması kaydıyla ve 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun görüşülmesi. 

       Ulaşım Komisyonunun 31.07.2017 tarihli raporunda;