Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :276                                                        

Karar Tarihi  :14/07/2016                                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          a) İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 (Yüz Atmış İki) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 75660707/622.01/4469 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 09.06.2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınan “İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 ( Yüz Atmış İki ) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 75660707/622.01/4469 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.