Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No         : 275                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi, Bodrum Limanı 776 ada 25 parsel ve mücavirinde bulunan dolgu alanında yer alan gümrüksüz satış mağazası nitelikli (Giriş Mağazası: 102,50m², Giriş Deposu: 12,00 m², Çıkış Mağazası: 51,77 m², Mağaza Deposu: 7,50 m² ve Ofis: 7,50 m²) taşınmazın kira süresi 31/12/2018 tarihinde sona erecek olup; yazı eki “Proje” kapsamında 5 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3515 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.