Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :274                                  

Karar Tarihi   :09/06/2016                      

KONUSU:

Gün Tespiti        

Bir dahaki meclis toplantısının 14 Temmuz 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.