Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :27                  

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarih ve 228 sayılı kararında “Daire Başkanlığınca ulaşım ücretlerinde %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine” şeklindeki ifadenin kaldırılması hususunun görüşülmesi

     Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2015 tarih ve 46539836-301.72 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

      Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarih ve 228 sayılı kararında; “…Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ulaşım ücretlerine %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine…” şeklindeki ifadenin sehven yazılmasından dolayı kaldırılması hususunun Meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

     Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarih ve 228 sayılı kararında; “…Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ulaşım ücretlerine %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine…” şeklindeki ifadenin sehven yazılmasından dolayı kaldırılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.