Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :271                                     

Karar Tarihi    :09/06/2016                         

KONUSU:

             Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı ilçe, mahalle, mevkii ve kayıtlı ada ve parsel numaraları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2016 tarih ve 87026510-310.05.01-3619 sayılı yazısında belirtilen taşınmazlarda,  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi   

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarihli ve 87026510-310.05.01-3619 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız