Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :270                                     

Karar Tarihi   :09/06/2016                         

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi 5949 parsel numaralı 5.538,21 m² yüzölçümlü “Arsa” niteliğindeki taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Menteşe Belediyesi Başkanlığına tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1680 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.