Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :268                                     

Karar Tarihi    :09/06/2016                         

KONUSU:

                Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Menteşe İlçesi, Dağpınar Mahallesi 351 ada, 9 parsel numaralı 4.827,87 m2 yüzölçümlü                  ‘Tarla’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışına yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarihli ve 43826297-301.01/1669 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.