Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :267                                                              

Karar Tarihi    :09/06/2016                                                  

KONUSU:

                 Belediyemiz sınırları içinde İlimiz Marmaris İlçesinde bulunan 17.05.2016 tarih ve 2016/5-122 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile tespite konu; Siteler Mahallesinde: 248 Sokak, 250 sokak, 230 sokak, MGM Outlet Önü Onaylı Meri İmar Planlarında yer alan kısımlardaki 164 araçlık (imar planlarınca belirlenen kapasite) yol üstü araç park yerlerinin yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10 unun belediyemize aktarılması karşılığında 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’e işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi teklifi    

              Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarihli ve 21365915-050.04-5207 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.