Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :264                                     

Karar Tarihi    :09/06/2016                         

KONUSU:

        İlimiz, Datça İlçesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Muğla Datça Şubesine tahsis edilen meskenin Cemevi olarak düzenlenmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaçlarının karşılanması talebi doğrultusunda, 5216 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Muğla Datça Şubesinin söz konusu taleplerinin karşılanması amacıyla ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması teklifi  

      Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01/06/2016 tarihli ve 58992824-604.01.01-2045 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.