Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :263                   

Karar Tarihi    :09/06/2016   

KONUSU:

                  22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği dolu kadroda bulunan ve ekte sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesi  

              İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 26/05/2016 tarihli ve 13456491-907.02-2366 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.