Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :262                      

Karar Tarihi   :09/06/2016          

KONUSU:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ilave edilen ve ekte sunulan kadronun ihdasının görüşülmesi

         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 26/05/2016 tarihli ve 13456491-907.02-2367 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.