Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :261                           

Karar Tarihi :09/07/2015                

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 113 sayılı meclis kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Abdullah Gürsel UÇAR, Datça Belediye Başkanlığı görevinden 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren istifa eden Mustafa Şener TOKCAN’ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereği 07/07/2015 tarihli ve 2015/16 sayılı ilçe belediye meclis kararı ile Datça Belediye Başkanlığı görevini yapmak üzere seçilmiş olması nedeniyle boşalan plan ve bütçe komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 meclis üyesi seçilmesi hususunun görüşülmesi         

           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 26219312-301.01-304 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 113 sayılı meclis kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Abdullah Gürsel UÇAR, Datça Belediye Başkanlığı görevinden 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren istifa eden Mustafa Şener TOKCAN’ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereği 07/07/2015 tarihli ve 2015/16 sayılı ilçe belediye meclis kararı ile Datça Belediye Başkanlığı görevini yapmak üzere seçilmiş olması nedeniyle boşalan plan ve bütçe komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 meclis üyesi seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 113 sayılı meclis kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Abdullah Gürsel UÇAR, Datça Belediye Başkanlığı görevinden 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren istifa eden Mustafa Şener TOKCAN’ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereği 07/07/2015 tarihli ve 2015/16 sayılı ilçe belediye meclis kararı ile Datça Belediye Başkanlığı görevini yapmak üzere seçilmiş olması nedeniyle boşalan plan ve bütçe komisyonu üyeliğine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Şakir ÖZDEMİR’in “Datça Belediye Meclis üyemiz Can CANBEY’i öneriyoruz.” şeklindeki önerisi ile yapılan işari oylama neticesinde kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince Can CANBEY’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.