Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :26

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan 3 (Üç) adet Kamyonet ile 2 (İki) adet Motosikletin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 23/12/2015 tarihli ve 58992824-264.13-4461  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla 2016 yılı 46.48.1.31.1.3.9.0.5.06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları bütçe tertibinden 3 (Üç) adet Kamyonet ile 2 (İki) adet Motosikletin Devlet Malzeme Ofisinden satın alımının yapılabilmesi için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi gereğince konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini müsaadelerinize arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla 2016 yılı 46.48.1.31.1.3.9.0.5.06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları bütçe tertibinden 3 (Üç) adet Kamyonet ile 2 (İki) adet Motosikletin Devlet Malzeme Ofisi’nden 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi hükmü gereğince satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.