Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :261                              

Karar Tarihi    :09/06/2016                  

KONUSU:

   1/1000 Uygulama İmar Planında “Otopark” olarak planlanan alanda kalan; İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 253 ada 45 parsel numaralı 387.05 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7/l ve 7/f maddelerinde belirtilen fonksiyonlarına uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 25/05/2016 tarihli ve 99506623-301.01/1554 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.