Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :260                                                       

Karar Tarihi   :09/06/2016                                           

KONUSU:

    4-Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen, denetlenen ve organize edilen, Belediye otobüsleri, Denetimli Özel Halk Araçları ile Özel Toplu Taşıma Araçlarından faydalanan vatandaşlara, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 04/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde belirtilen kişilere elektronik seyahat kartı basılmasına ilişkin esas ve usuller ile seyahat kartı verilme koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin onaylanması hususunun görüşülmesi

 Ulaşım Komisyonunun 30.05.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız. 


Ulaşım Komisyon Raporu için Tıklayınız.