Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :259                              

Karar Tarihi     :09/06/2016                  

KONUSU:

         3-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

      ç) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Hizmet Gelir Tarifesi                     Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi   

     Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız. 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.