Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No          :258                                   

Karar Tarihi     :09/06/2016                       

KONUSU:

          3-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       c) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ek gelir tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi  

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız. 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.

Ek için tıklayınız.