Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :257                

Karar Tarihi :09/07/2015    

KONUSU:

Organizasyon Şemasının Güncellenmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2015 tarih ve 13456491-907.02-2540 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince, 9 Eylül 2014 tarih ve 137 nolu meclis kararı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen İş Sağlığı ve Güvenliği  Şube Müdürlüğünün 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesine alınmasına,

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari  İşler Şube Müdürlüğünün ihdasına,

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğünün ihdasını ve Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesi için Meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince, 9 Eylül 2014 tarih ve 137 nolu meclis kararı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesine alınmasına,

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğünün ihdasına,

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğünün ihdasını ve Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

Kararın devamı için tıklayınız.