Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :257                                 

Karar Tarihi   :09/06/2016                     

KONUSU:

          3-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        b) Yatağan Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçe gelir tarifelerine ek olarak almış olduğu 06.05.2016 tarih ve 2016/132 sayılı Meclis Kararının              onaylanması hususunun görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız. 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.