Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :256              

Karar Tarihi :09/07/2015 

KONUSU:

Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2015 tarih ve 13456491-907.02-2524 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, Büyükşehir Belediyemizde boş kadroda bulunan ve Norm Kadro Kütüğünde yer almayan;

1 Adet 3 dereceli TH. Sınıfı Fen Memuru kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli TH. Sınıfı Tekniker Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. ve geçici 2. maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, Büyükşehir Belediyemizde boş kadroda bulunan ve Norm Kadro Kütüğünde yer almayan;

1 Adet 3 dereceli TH. Sınıfı Fen Memuru kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli TH. Sınıfı Tekniker Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. ve geçici 2. maddesi uyarınca güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.