Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :256                                   

Karar Tarihi   :09/06/2016                       

KONUSU:

          3-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın gelir tarifesi değişikliğinin görüşülmesi

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız. 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız. 

Ek için tıklayınız.