Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 253                           

Karar Tarihi   : 11/10/2018               

KONUSU:


    2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

     a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanan 2018 yılı gelir tarifesine,  Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2018 tarih E.2049 sayılı yazısı ile eklenmesi talep edilen ve yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi.

                  Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.09.2018 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.