Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :252                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          t) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 791 ada, 2 ve 3 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;                   

          03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-3061 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 791 ada, 2 ve 3 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-3061 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.