Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :250                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          s) İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 332 ada, 1-2-3-4-5 numaralı parsellerdeki “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi   

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;                    

         03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-3043 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 332 ada, 1-2-3-4-5 numaralı parsellerdeki “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-3043 sayılı yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.