Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :249                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW kurulu gücünde olmak üzere iki farklı şirket tarafından 32.863,04 m2 büyüklüğündeki alanda toplam 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;   

           03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3045 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW kurulu gücünde olmak üzere iki farklı şirket tarafından 32.863,04 m2 büyüklüğündeki alanda toplam 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3045sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.  

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.