Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :248                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          p) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mülkiyetinde bulunan 755, 417 ve 745 parseller ile 825 parselin bir kısmını kapsayan yaklaşık 2786,33 m2 büyüklüğündeki alanda üniversite kampüsüne giriş çıkışlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve kavşak düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;         

          03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3047sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mülkiyetinde bulunan 755, 417 ve 745 parseller ile 825 parselin bir kısmını kapsayan yaklaşık 2786,33 m2 büyüklüğündeki alanda üniversite kampüsüne giriş çıkışlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve kavşak düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3047 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız, 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.