Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 247                                    

Karar Tarihi  : 13/07/2017                        

KONUSU:

       Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.    

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2017 tarih ve 62591504-313.03.01-4059 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız