Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :247                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

         2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ö) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih ve 129 sayılı kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi         

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;     

        03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 36521862-310.01-3046sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih ve 129 sayılı kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 36521862-310.01-3046 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.