Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :245                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

         2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         n) İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 ( Yüz Atmış İki ) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;     

        03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 75660707/622.01/4469 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 ( Yüz Atmış İki ) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 75660707/622.01/4469 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.  

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.