Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :244                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

        2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         m) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/10/2015 tarihli ve 357 sayılı meclis kararı ile onaylanıp 12/11/2015 tarihli ve 410 sayılı meclis kararı ile değişiklik yapılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının bazı maddelerinin uygulama aşamasında farklı yorumlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yönetmeliğin 6’ıncı ve 9’uncu maddelerinin bazı bentlerinde yapılan düzeltmelerin onaylanması hususunun görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;                 

        03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 30141038-010.04-2931 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/10/2015 tarihli ve 357 sayılı meclis kararı ile onaylanıp 12/11/2015 tarihli ve 410 sayılı meclis kararı ile değişiklik yapılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının bazı maddelerinin uygulama aşamasında farklı yorumlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yönetmeliğin 6’ıncı ve 9’uncu maddelerinin bazı bentlerinde yapılan düzeltmelerin onaylanması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 30141038-010.04-2931 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.