Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 243                                    

Karar Tarihi  : 13/07/2017                        

KONUSU:

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.    

          Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 07/07/2017 tarih ve 28673394-301.05.03-3123 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız