Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :243                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

           2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

           l) İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle, Arapkuyusu Mevkiinde bulunan ve tapunun 454 ada 1-2-3-4 parsellerinde kayıtlı toplam 2495 m² büyüklüğündeki alanda "Cami" yapılmasına ilişkin hazırlanan PİN: UİP-5553,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;                

03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.99-2942 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle, Arapkuyusu Mevkiinde bulunan ve tapunun 454 ada 1-2-3-4 parsellerinde kayıtlı toplam 2495 m² büyüklüğündeki alanda "Cami" yapılmasına ilişkin hazırlanan PİN: UİP-5553,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi”  konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.99-2942 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.