Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :242                           

Karar Tarihi :09/07/2015               

KONUSU:

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Grup Amirliklerinde, çıkabilecek itfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere 4 adet ilk müdahale aracı, 1 adet söndürme ekipmanlı itfaiye motorsikleti alınması ve Daire Başkanlığı envanterinde bulunan 1 adet motorsiklete söndürme ekipmanı yaptırılması hususlarının görüşülmesi

            İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 22/06/2015 tarih ve 68814314-301.01-1631 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Grup Amirliklerinde, çıkabilecek itfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere, Daire Başkanlığımız tarafından, daha önce 9 adet alımı yapılarak hizmet vermeye başlayan ilk müdahale araçlarıyla yangınlara, etkin ve hızlı müdahale edildiği, buna bağlı olarak yangınların büyümeden söndürüldüğü görülmüş olmasından dolayı  mevcut araçlara ilave olarak, 4 adet ilk müdahale aracına,

            Yaz aylarında turizme bağlı geçici nüfus hareketlerinden kaynaklı trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde, yangınlara etkin ve zamanında müdahale maksadıyla, yangın mahalline motorsikletle ulaşımın daha kolay ve hızlı olacağı değerlendirildiğinden 1 adet söndürme ekipmanlı itfaiye motorsikleti alınmasına ve Daire Başkanlığımız envanterinde bulunan  1 adet motorsiklete söndürme ekipmanı yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçların temini için Meclis Kararı oluşması gerekmektedir.

            Bu nedenle yazımızın, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini, arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Grup Amirliklerinde, çıkabilecek itfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere 4 adet ilk müdahale aracı, 1 adet söndürme ekipmanlı itfaiye motorsikleti alınmasına ve Daire Başkanlığı envanterinde bulunan 1 adet motorsiklete söndürme ekipmanı yaptırılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.