Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 24                              

Karar Tarihi : 11/01/2018                

KONUSU:

           Büyükşehir Belediyemizde 2018 yılı içinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personele Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak geçen çalışma sürelerini ilgili kurumlardan belgelendirmeleri koşulu ile söz konusu genelgenin 1 sayılı cetvelinde belirlenen tavan ücret üzerinden hizmet yılı olarak 0-10 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarı, 11- 15 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %5 artırılmış, 16-20 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %10 artırılmış, 21-25 (dahil) yıl arası 1. derecenin 1. kademesinin net ücret tutarının %15 artırılmış, 26 yıl ve fazlası hizmeti olanlar için de net ücret tavanından belirlenmesi; 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesinin (1) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca yine söz konusu genelgenin 2 sayılı cetvelinde belirtilen oranlar doğrultusunda tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10/01/2018 tarih ve 58798979-050.01-180 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.