Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 239                           

Karar Tarihi : 12/12/2019               


KONUSU:

Sermayesinin %100 hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Beltes Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketinin 05.12.2019 tarihli yazısı ile şirketin genel kurullarında Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek adına Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bir temsilci atanması talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün E.103708 sayılı görüş yazısında, Belediyelerin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurullarında belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclislerinde belirleneceği belirtilmiştir. Bu görüş yazısı doğrultusunda sermayesinin %100 hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Beltes Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketinin 2019 ve 2020 yılları içindeki olağan ve olağanüstü genel kurullarında Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil edecek kişinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi.  

        

           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihli ve 79556812-105.04-E.5617 sayılı     Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;