Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 239                             

Karar Tarihi   : 13/07/2017                 

KONUSU:

            Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesi 294 ada 11 parsel numaralı 6.547,16 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide “A” ile gösterilen ve yüzölçümü 116,65 m² olarak hesaplanan su deposu alanının teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/07/2017 tarih ve 47720051-301.01-1737 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;